نمونه قبل قالب تزریق

نمونه قبل قالب تزریق برای رفع ایرادات و بررسی قالب طراحی شده کاربرد دارد.

 

 

نمونه کارها در اینستاگرام : instagram/ghaem3d.ir

نمونه کارهای پرینت سه بعدی : کلیک کنید…

 

گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم