مدلسازی صندلی ساحلی با نرم افزار سه بعدی راینو

مدلسازی با نرم افزار راینو

رندر با وی ری راینو

طراحی صندلی ساحلی

مدلسازی صندلی ساحلی

صندلی لب ساحلسه بعدی صندلی

…در صورتی که به این فایل نیاز دارید از قسمت نظرات یا تماس اطلاع دهید.