ساخت اینه پراید به کمک پرینت سه بعدی

ساخت اینه پراید

 

 

نمونه کارها در اینستاگرام : instagram/ghaem3d.ir

نمونه کارهای پرینت سه بعدی : کلیک کنید…

 

برچسب ها :
گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم