عیب یابی قالب تزریق پلاستیک با کمک نمونه ایجاد شده با پرینت سه بعدی

عیب یابی قالب تزریق پلاستیک

 

 

نمونه کارها در اینستاگرام : instagram/ghaem3d.ir

نمونه کارهای پرینت سه بعدی : کلیک کنید…

 

گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم