خلاصه ای از موارد اموزشی این ویدئو :

– اموزش نحوه ترسیم خطوط در راینو

– اموزش ساخت اجزای سه بعدی از خطوط دو بعدی

– اموزش جابه جایی اجزای ساخته شده در راینو

– اموزش افزایش و کاهش اندازه اجزا

– و …

ویدئوی اموزشی راینو

 

اموزش مدلسازی فضای داخلی با نرم افزار راینو و وی ری راینو – قسمت اول

 

 

 

مدت زمان ویدئو :2:14:36

تهیه شده توسط وبسایت بروسک

گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم