طراحی جعبه دستمال کاغذی با الگو برداری از نقش ایرانی ترمه و مدلسازی با نرم افزار راینو

مدلسازی جعبه دستمال

طراحی جعبه دستمال

در صورتی که به این فایل نیاز دارید از قسمت نظرات یا تماس اطلاع دهید.