ساعت مدلسازی شده با نرم افزار راینو

رندر با وی ری راینو

طراحی ساعت با راینو

سه بعدی ساعت

در صورتی که به این فایل نیاز دارید از قسمت نظرات یا تماس اطلاع دهید.